2018

Recently added

Tập Yêu: Pháp Hải Truyện
0

Tập Yêu: Pháp Hải Truyện

Thời kì hưng thịnh, yêu quái hoành hành, triều đình lập ra tổ chức “Tập Yêu Ti” chuyên lùng bắt yêu quái, từng thành viên đều phải uống máu yêu, ...