What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Tóm tắt

The Argentine, begins as Che and a band of Cuban exiles (led by Fidel Castro) reach the Cuban shore from Mexico in 1956. Within two years, they mobilized popular support and an army and toppled the U.S.-friendly regime of dictator Fulgencio Batista.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Bốn bề băng giá
Hawa (2022)
Kẻ Săn Mộ
The Courier
Bá chủ bịp thành 2
Lựa Chọn Hoặc Chết
Chị Chị Em Em 2
Một Nàng Và Một Chàng
Chuyến Đi Định Mệnh
Một Tình Yêu Còn Nhớ: Bản Đạo Diễn
Meet Cute
Double Mints