What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Fallout

Fallout

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

The story of haves and have-nots in a world in which there’s almost nothing left to have. 200 years after the apocalypse, the gentle denizens of luxury fallout shelters are forced to return to the irradiated hellscape their ancestors left behind — and are shocked to discover an incredibly complex, gleefully weird, and highly violent universe waiting for them.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Thiên long bát bộ – Thiên sơn đồng lão
BRZRKR (2021)
Bầu Trời Nhuốm Máu
Trận Chiến Bongo-dong
Khe Nứt San Andreas
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10
Dấu ấn rồng thiêng: Câu chuyện của bạn
Thánh Bào Ngày Tết
Tận Thế 2012
Tù Nhân Của Vùng Đất Ma Quái
Reacher (Phần 2)
Không chùn bước 2