What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Fireworks

Fireworks

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Detective Nishi is relieved from a stakeout to visit his sick wife in hospital. He is informed that she is terminally ill, and is advised to take her home. During his visit, a suspect shoots one detective dead and leaves Nishi’s partner, Horibe, paralyzed. Nishi leaves the police force to spend time with his wife at home, and must find a way to pay off his debts to the yakuza.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Hoa Acemaster
Thêm Một Chầu Nữa Nhé
Ai Tệ Nhất Thế Gian? (2021)
Tố Cáo Cấp Một
Ma Lai Rút Ruột, Inhuman Kiss (2023)
Những Điệp Viên Hết Thời (Phần 3)
Cheeky
Shin Ultraman
Đội Quân Đạo Tặc (2021)
Nộ Hỏa: Trọng Án (2021)
Chiến Huyền Vũ
Rebound Bật Bảng, Rebound (2023)