What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Tóm tắt

Tại trường đại học duy nhất dành cho siêu anh hùng ở Mỹ, những sinh viên tài năng đặt ra những ranh giới đạo đức để kiểm tra, cạnh tranh để giành thứ hạng cao nhất của trường đại học và có cơ hội gia nhập đội siêu anh hùng ưu tú của The Seven, Vought International. Khi những bí mật đen tối của trường được đưa ra ánh sáng, họ phải quyết định xem mình muốn trở thành loại anh hùng nào.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Lamb (2021)
Người Có Câu Trả Lời
Chán Cơm Thèm Phở
Cái Nhìn Chết Người
Của Quý Huyền Thoại
Giấu Em
Cướp Rồng Hóa Mèo
Thao Thức Đêm Hè
Thú Tội
Ký Ức Của Bệnh Nhân
Nhà Vịt Di Cư
Cuộc Chiến Sinh Tồn – 7 Escape