What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ (Phần 3)

Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ (Phần 3)

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Iwatani Naofumi, a run-of-the-mill otaku, finds a book in the library that summons him to another world. He is tasked with joining the sword, spear, and bow as one of the Four Cardinal Heroes and fighting the Waves of Catastrophe as the Shield Hero. Excited by the prospect of a grand adventure, Naofumi sets off with his party. However, merely a few days later, he is betrayed and loses all his money, dignity, and respect. Unable to trust anyone anymore, he employs a slave named Raphtalia and takes on the Waves and the world. But will he really find a way to overturn this desperate situation?

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Loài Ác Độc 3
Three Thousand Years of Longing
Fông Sai Yuk
Thị Trấn Riverdale (Phần 3)
Quý Công Tử, The Childe (2023)
Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ
Thần Mộ (2021)
Báo Thù (2022)
Trấn Ma Ti: Tây Vực Dị Thú
Star Trek: Không giới hạn
Elisa Và Marcela
Sủng Phi Hoàng Đồ