What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Duellists

The Duellists

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

In 1800, as Napoleon Bonaparte rises to power in France, a rivalry erupts between Armand and Gabriel, two lieutenants in the French Army, over a perceived insult. For over a decade, they engage in a series of duels amidst larger conflicts, including the failed French invasion of Russia in 1812, and shifts in the political and social systems of Europe.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Tracker
In the Wake (2021)
Đêm Nơi Thiên Đường
A Bloody Lucky Day
The Outfit
Zeros and Ones 2021
Những Sắc Màu Của Tình Yêu
Cú Úp Rổ Đầu Tiên
Khóa Chặt Cửa Nào Suzume, Suzume no Tojimari (2023) 
Bác Sĩ House (Phần 6)
Đạo tặc
Cây Cầu